In 2014 kreeg ik de opdracht van het Fries Museum om wanden te vullen met tekeningen in de tentoonstelling Zilveren Herinneringen; een tentoonstelling van Friese zilveren voorwerpen. De voorwerpen hebben te maken met belangrijke momenten, zoals geboorte, dood en huwelijk. De zalen waren ingedeeld met de thema’s Leven, Geboorte en Dood. In de Geboortezaal hing een wand vol met geboortelepels, die deels door families voor deze tentoonstelling in bruikleen zijn gegeven. In mijn familie zijn drie zilveren geboortelepels aanwezig; dit werd het uitgangspunt voor een familie- en stamboomonderzoek. Een deel van deze tekeningen heb ik gebruikt voor de installatie Utwrydsk, waar ik dieper dook in de familie van mijn moeder.