In 2005 heeft Nieuwe Vide een boek gemaakt VANSTUK///OFFTRACK, waarin ze kunstenaars samen brachten die geëxposeerd hadden in Nieuwe Vide. Ik heb toen de opdracht gekregen om het colofon in kaart te brengen door middel van werkplektekeningen. Het waren de medewerkers van Nieuwe Vide, de mensen van het bestuur, de subsidiegevers en de vormgevers. Ik heb ter plekke getekend; met O.I.-inkt op papier. Daarnaast heb ik deze mensen met potlood levensgroot getekend op 1 groot vel papier. Zelf heb ik van deze tekeningen een boekje gemaakt (zie bij de boekjes).