In in 2014 kreeg ik de opdracht van het Fries Museum om een installatie te maken; een ruimte vullende samenhangende groep van tekeningen. Eind 2015 heb ik deze opdracht afgerond. In 2017 was de installatie te zien in het Fries Museum. De aanleiding voor de opdracht van de installatie was het kleine tekeningetje “Mem is yn’t ljocht” ; een tekst-tekening, die ik gemaakt had  nadat mijn moeder was overleden. Zodoende kwam mijn moeder en onderzoek naar haar familie in de installatie Utwrydsk terecht. Ik heb het verbonden met het opgroeien in een dorp in Friesland en daartegenover mijn eigen zelfstandig ontwikkeld leven gezet. De lange wand van de zaal van 11 meter hing vol met grote en kleine tekeningen, die te maken hadden met mijn familie en de Friese achtergrond. Het is een overdonderend geheel geworden.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling ben ik een kunstenaarsboek gaan maken, met werk uit deze installatie. In het boek worden de tekeningen opnieuw geordend en de verhalen opnieuw verteld. Het kunstenaarsboek Utwrydsk staat op zichzelf; tegelijk geeft het een verdieping aan de installatie. Het boek wordt uitgegeven door Jap Sam Books en verschijnt najaar 2019. (zie bij boeken)

Als onderdeel van de installatie heb ik in het voorjaar van 2014 de opdracht gekregen om tekeningen te tonen in relatie tot de zilveren voorwerpen uit de collectie van het Fries Museum. Omdat deze zilveren voorwerpen te maken hebben met de geschiedenis van Friesland, ben ik begonnen met onderzoek naar mijn familie. Het bleek dat er in de familie van mijn moeder een zilveren geboortelepel zat. ( zie verder bij Zilver, onderdeel interacties)