In 2014 kreeg ik de opdracht van het Fries Museum om een installatie te maken. Deze installatie Utwrydsk heeft het museum in 2017 getoond in een van de zalen. Op basis van het werk van de installatie heb ik een boek gemaakt: een kunstenaarsboek, waarbij ik de werken opnieuw orden in een boek. Ik maak gebruik van het omslaan van de pagina’s, van het na elkaar bekijken van de beelden, van de bladgrootte, van beeldgrootte, van het doorsnijden van pagina’s etc.  Het boek heeft daarmee een eigen karakter, los staand van de installatie.

Het boek gaat over mijn Friese achtergrond en over familiewortels. Ik heb de vrouwelijke lijn onderzocht. In het boek zitten kleine boekjes, op andersoortig, wit papier, met in het Fries geschreven teksten over mijn moeder.

Het boek wordt uitgegeven door Jap Sam Books; het is verschenen in november 2019. De boekpresentatie was op 27 november 2019 in het Teylers Museum in Haarlem; 10 januari 2020 was de presentatie in het Fries Museum in Leeuwarden.

Het boek is te koop via mij, via de uitgever Jap Sam Books, via de boekwinkel en via webwinkels.

ISBN 9 789492 852175

Uitgever Jap Sam Books (www.japsambooks.nl )

Tekst door Kie Ellens, vertaling Engels: Kate Eaton, vertaling Fries: Klaas van der Hoek

Vormgeving Winneke Hazewinkel

Prijs: € 29,50