‘Over de cirkel’ is een mini installatie in een kleine ruimte binnenshuis, waarbij je, buiten staande, met behulp van een rond kijkgat naar binnen kan kijken. Vanwege het ronde kijkgat heb ik veel cirkeltekeningen opgehangen. Zoals verschillende manen, de planetenbanen (van touw en katoen), en een tekening van een diamantmijn. Ter verdediging van dit alles staan de ridders opgesteld.