De zesde brief binnen het brievenproject heb ik geschreven aan kunstenaar, kastelein en tekeningenbeheerder Wybrand Hendriks. Hij was opgeleid in Amsterdam als tekenaar en had zich het schilderen geleerd via het behang schilderen. Hij is in 1785 aangenomen als kastelein van de net nieuw gebouwde Ovale Zaal. Dit betekende dat hij samen met zijn vrouw Agatha ging wonen in het Teylers Huis en het reilen en zeilen moest verzorgen van het huis en het museum. Hij moest de bezoekers binnen laten; hij moest Martinus van Marum binnen laten en de twee Genootschappen die kwamen vergaderen, alsmede de Directeuren die wekelijks kwamen vergaderen. Ook was hij beheerder van de alsmaar groeiende Tekeningen Collectie en kreeg hij regelmatig portret-opdrachten uit de vele contacten die hij door zijn functie kreeg. In de brief vraag ik me af waarom hij gekozen is uit negen kandidaten; hoe zijn relatie is met Martinus van Marum, waar hij veel mee te maken had en hoe zijn plek is in het culturele en politieke leven in Haarlem.

Lees de brief op Mister Motley: https://www.mistermotley.nl/beste-wybrand-hendriks/

Of via de website van Teylers Museum: https://www.teylersmuseum.nl/nl/over-het-museum/pers-beeldmateriaal/nieuwsberichten/brievenproject-pietsjanke-fokkema