In de zomer van 2022 heb ik zes woensdagen in de kerk van Wirdum gewerkt. Als eerste ingreep heb ik kleine gekleurde bolletjes opgehangen in de grote ruimte van de kerk. Daarnaast heb ik kleinere ingrepen gedaan in nissen; verandering aangebracht in de psalmborden; kaarsen van papier gemaakt; etc. Met name de sterrenhemel van gekleurde bolletjes bracht veel reacties teweeg. Zie ook http://www.monnikenwerk.nu