In galerie Getekend (Heerenveen) heb ik een ruimte vullende installatie gemaakt. Tekeningen en ruimtelijke werken van papier. er zijn verschillende artikelen geschreven over deze tentoonstelling (zie bij essays).