In 2014 kreeg ik de opdracht van het Fries Museum om een installatie te maken. Deze installatie Utwrydsk heeft het museum in 2017 getoond in een van de zalen. Op basis hiervan wordt er een boek gemaakt: een kunstenaarsboek, waarbij ik de werken opnieuw orden in een boek. Ik maak gebruik van het omslaan van de pagina’s, van het na elkaar bekijken van de beelden, van de bladgrootte, van het doorsnijden van pagina’s etc. Het boek heeft daarmee een eigen karakter, los staand van de installatie. Het boek wordt uitgegeven door Jap Sam Books; het zal verschijnen in het najaar 2019.