2003

Haarlem: " 'Het oog van de vrouw' in de Vishal"
Aart van der Kuijl, Haarlems Dagblad

Tijdens de opening van de expositie 'het oog van de vrouw' in de Vishal in Haarlem, staat een jongetje de arm van zijn moeder, Pietsjanke Fokkema, uit zijn kom te rukken, terwijl zij met iemand staat te praten. 'Mam, mââhâm, mâââmâââ, ik wil weg!' Fokkema is een van de veertien vrouwelijke, veelal nationaal bekende kunstenaars die deelnemen aan de expositie 'Het oog van de vrouw'. De expositie was in uitgebreidere vorm te zien in Slot Zeist te Zeist. Aan de wand van de tentoonstellingsruimte hangt een gouache annex collage van Fokkema getiteld Divided into two worlds. De rijk geklede vrouw in het werk is een verwijzing naar de grote passie die Fokkema heeft voor beeldende kunst. Het is een citaat uit het meesterwerk van de Italiaanse Renaissanceschilder Bronzino. In dit schilderij uit 1550 is Eleonora van Toledo geportretteerd met haar arm om haar nog jonge zoontje heen geslagen, Giovanni de Medici. Ook in het werk van Fokkema is haar zoontje – vrijstaand –afgebeeld, gewapend met speelgoedzwaard en pijl en boog. Hij kijkt verongelijkt. Ineens is de hierboven beschreven gezinsscène in De Vishal een schrijnende illustratie van haar kunstwerk(...).